Team Building Program
Ključ uspješnog življenja je samopoštovanje, a ključ uspješnog poslovanja je team building.
Team building čine edukativno – zabavni sadržaji, a glavni cilj je da se stekne povjerenje, razvije osjećaj pripadnosti , da se unaprijede međuljudski odnosi i da se dobiju sretniji uposlenici, kako bi poslovni rezultati bili što bolji.
Team building program sastoji se od:
 1. Kreativnih zadataka u kojima se otkriva kako funkcioniše timski rad. Zadaci su postavljeni tako da na osnovu zadatog crteža ili misterioznog lika iz bajke saznaju odgovor na neko svoje pitanje. Na ovakav način sudionici razvijaju nove vještine, stiču nova znanja o sebi, ali i o svom kolegi, a na takavnačin jačaju se međuljudske veze.
 2. Na ovakvim radionicama polaznici mogu napraviti zajedničko djelo koje će ponijeti sa sobom i koje će ih podsjećati na vrijednost dobrih međuljudskih odnosa.
 3. Team building igre, sa glavnim pitanjem KO SAM JA, doprinose jačanju kolegijalnih veza. Stvara se povjerenje i razvija osjećaj pripadnosti. Sudionici, postavljajući pitanja svom kolegi, zapravo, pitaju o svom skrivenom identitetu. Na ovakav način jasno se može vidjeti kakavi su trenutni međuljudski odnosi i kakvi bi bili da je neko drugi umjesto njih, te kako bi se trebali odnositi jedni prema drugima.
 4. Pitanjima iz kancelarije kancelarije provjerava se znanje koje kolege imaju jedni o drugima. (Dešavanja koja su se odigrala u okviru kancelarije između članova tima.)
 5. Igre za timski rad, podrazumijevaju rad u grupama i međusobnu suradnju kako bi se došlo do zajedničkog rješenja niza zagonetki, a sve u cilju pronalaska zajedničkog izlaza. Igre su inovativne i ineraktivne, a neophdan je timski rad kako bi se u određeno vrijeme izašlo iz prostorije.
 6. Vrijeme provedeno u prirodi podrazumijeva sportsko takmičenje i zajedničko kampovanje. Da bi ljudi proveli vrijeme zajedno u prirodi, kuhali, jeli i spavali, neophodno je međusobno povjerenje i spremnost za saradnju.
Učešćem u ovakvim programima, timovi kompanija postaju opušteniji, sretniji, motivisaniji, fokusiraniji i angažovaniji. Bolje rade zajedno, imaju vise povjerenja, bolje se razumiju i postižu kvalitetnije rezultate.
Antistres Programi
Ovakvi programi podrazumijevaju jednodnevne i dvodnevne seminare, uglavnom su namijenjeni menadžerima i drugim rukovodećim kadrovima, a obrađuju sljedeće cjeline:
 • zdravstveni rizici zbog neadekvatnog odgovora na stresne situacije,
 • individualne tehnike za suočavanje sa stresom,
 • emocionalni kapacetiteti i upravljanje emocijama u stresnim situacijama,
 • način suočavanja sa “teškim” kolegama,
 • metode relaksacije i
 • zdravi stilovi života.
Što se tiče zdravstvenih rizika, to je edukativni dio seminara, a donosi primjere šta stres može napraviti našem fizičkom i psihičkom zdravlju, kao i načine na koje možemo savladati stres bez ozbiljnih posljedica.
Individualne tehnike za suočavanje sa stresom bazirane su na subjektivnu procjenu situacije. Sudionicima se zada vježba u kojoj oni (pr)ocjenjuju kako se osjećaju.
Upravljanje emocijama u stresnim situacijama je izuzetno važno, jer, prije svega treba znati definisati određenu emociju. Emocije reaguju na stres tako što se javlja strah, anksioznost, uzbuđenje, bijes, depresija…
Izaći na kraj s “teškim” kolegama, zapravo može biti jednostavno, ako se promijeni dinamika odnosa. Radi se na intenzitetu dosadašnjih reakcija i zdravim stilovima komunikacije.
Tehnike relaksacije uključuju
 • mišićnu opuštenost i
 • vođenu fantaziju.
Zdravi stilovi života podrazumijevaju brigu za psihičko i fizičko zdravlje, a tu spada:
 • fizička aktivnost,
 • zdrava ishrana,
 • faza odmora i sna,
 • socijalna interakcija i
 • socijalna interakcija i
 • cjeloživotni rad na sebi.
Ovakvi seminari oslobađaju tijelo i um od stresa, povećavaju produktivnost, stvaraju osjećaj odmornosti, uče sudionike boljoj organizovasti u postavljanju prioriteta i pokazuju način kako preuzeti kontrolu nad svojim vremenom i životom.
Savjetovanje Prilikom Zapošljavanja Novih Kadrova
Svaki poslodavac želi dobrog uposlenika, ali treba znati koji je uposlenik zaista dobar za vašu firmu i za posao na koji je konkurisao. Treba znati da li je kandidat stvarno motivisan i da li je zdrava i zrela ličnost za kolektiv u koji dolazi.
Savjetovanje obuhvata intervju sa kandidatom,a procjenjuje se ličnost na osnovu testova koje kandidat popunjava. Na takav način može se predvidjeti hoće li kandidat biti produktivan, radišan, dinamičan ili emocionalno stabilan na poslu koji to zahtijeva.