Osećam da sam kažnjen/a
Da li ste i koliko obeshrabreni u odnosu na budućnost?
Da li se i koliko osećate promašenim?
Kako se osećate?
Da li osećate krivicu?
Da li osećate da ste kažnjeni?
Da li ste i koliko razočarani samim sobom?
Da li ste i koliko kritični prema sebi?
Koji je Vaš stav o samoubistvu?
Da li i koliko često plačete?
Da li ste i koliko razdražljivi?
Da li ste i koliko izgubili interesovanje za druge ljude?
Da li ste u stanju da donosite odluke?
Kako se osećate povodom svog fizičkog izgleda?
Da li i koliko mozete da radite?
Da li spavate dobro?
Da li se i koliko zamarate?
Kakav Vam je apetit i da li ga imate?
Da li ste u poslednje vreme izgubili na težini?
Da li i koliko brinete o svom zdravlju?
Da li imate volju za seksualnim odnosima?